English Language and Methodology 1

English report: here

Képzés helye: Margate, Anglia

Képző intézmény: English in Margate

Képzés ideje: 2017. július 10-21.

Képzés leírása: A program részletesebb megismeréséért kattints ide.

Szakmai beszámoló:

Az Oxford Oktatási Központ által benyújtott sikeres Erasmus+ pályázatnak köszönhetően 2 hetet töltöttem el az Egyesült Királyságban, Margate városban.

A pályázat értelmében olyan kurzust választottam, ahol mind tematikájában, mind pedig módszertanában fejlődhettem különös tekintettel a pályázatunkban megjelölt és az oktatás központunk egyik profilját adó felnőttoktatás terén.
A két hét során lehetőséget kaptam arra is, hogy egy angol közintézmény mindennapi életébe bepillantást nyerhessek. Az ott töltött napok során megismerkedtem az intézmény működésével, az iskolát segítő társszervezetekkel, az oktatás folyamatával, az infrastruktúrával, az intézményben alkalmazott mérési-értékelési rendszerrel, a különböző munkaformákkal, az angol pedagógusképzés rendszerével, a gyakorlati élet jellemzőivel

Jó volt a gyakorlatban látni az integrált oktatás megvalósulását a Holy Trinity&St John’s C.E.P. School általam látogatott óráin. A hatékony módszer gondos pedagógiai tervezésnek köszönhetően számos játékos, élményszerű, a mindennapi élethez közel álló és az életkori sajátosságot is figyelembe vevő feladattal egészült ki hozzásegítve a diákokat a megértésen túl a bevésés folyamatához is.

Mindez természetes munkafolyamat náluk, hiszen az intézményi háttér egészen más. Az iskola ellátottsága sokkal jobb, rendelkezésre áll minden pedagógus számára a szükséges eszközökön túl a technikai géppark is. A tárgyi feltételek megléte mellett talán legnagyobb kincs a mindennapi életüket segítő társszervek, fejlesztőpedagógusok, pedagógus asszisztensek, pszichológusok, családterapeuták aktív jelenléte. Ezt jó lenne adoptálni.
Példaként megosztanám azt, hogy az iskolában egyetlen siket tanuló jár, akinek az oktatásban való részvételhez a tankerület egész napra biztosít jeltolmácsot, aki segíti a tanulás folyamatában.
Összességében az iskolában eltöltött idő hasznosnak bizonyult a nemzetközi oktatás terén szerzett tapasztalatok mellett a személyes tapasztalataimon alapuló módszerek, munkafolyamatok bevésődésével, melyek az itthoni munkám során könnyedén adaptálhatóak.
Az Angliában eltöltött 2 hetem másik nagyon fontos eleme a körültekintő és gondos partnerintézmény kiválasztását követő munkafolyamat volt, melynek során a LEO English in Margate nemzetközileg is elismert több évtizedes múltra visszatekintő intézményben tanulhattam. A kurzusokon a nyelvi- és módszertani fejlesztések voltak a leghangsúlyosabbak nemzetközi csapatba ágyazva, mintegy lehetőséget biztosítva a nemzetközi tapasztalatok megosztása mellett az adott ország pedagógiai munkájának megismerésének kiegészülésével.
A módszertani kurzusokon speciálisan a felnőttoktatás sajátos igényeit dolgoztuk fel a legmodernebb IKT eszközök használata mellett a legnaprakészebb szavak, kifejezések, idiómák felhasználásával, melyek hazatérésemet követően még érdekesebbé, hasznosabbá teszik majd az óráimat az általam tanított célcsoport számára a mindennapi életükben és a munka világában is praktikusan felhasználható és többlet tudásként megjelenő profitként.
A kurzusokon tanultak pedig kiegészülhettek kulturális tapasztalatokkal és ismeretekkel is, hiszen számos ilyen irányú programot szervezett az iskola nekünk. De hozzá járult az is, hogy egy angol családnál kerültem elszállásolásra, így az esti beszélgetések, illetve a család életében eltöltött 2 hét amellett; hogy egy önálló szociológiai tanulmánnyal is felért, számos érdekes az angol kultúrát, történelmet és társadalmat érintő többlet információval is szolgált.
Célom, hogy a képzések eredményei elősegítsék pedagógus kompetenciáim fejlesztését a legújabb és legmodernebb tudás megszerzésével megvalósult. Kaptam egy flow-t, mely a motiváltságomat és a még tudatosabb tervezést segítik elő a munkám során. Ugyanakkor kitekintést nyertem az oktatás nemzetközi színterére, mely az összehasonlítás mellett a jó példák adaptációjára is lehetőséget nyújt.

Az IKT eszközöket eddig is aktívan használtam az óráimon. A képzés során megismert források; legmodernebb applikációk megismerése hozzá segített ahhoz, hogy egy modernebb XXI. századi cosmoteacher-ként térhessek haza.

Köszönöm az élményt és a lehetőséget!

 

És néhány kép 🙂 :
"

"