Deutschlehrerkurs

English report: here

Képzés helye: Bécs, Ausztria

Képző intézmény: ActiLingua

Képzés ideje: 2016. július 25-augusztus 5.

Képzés leírása: A program részletesebb megismeréséért (angol nyelvű oldal) kattints ide.

Szakmai beszámoló:

„Tegyük színesebbé,

 érdekesebbé a nyelvórákat!”

Az Actilingua Academy német tanártovábbképző tanfolyamon vettem részt 2016. július 25-augusztus 05-ig. A csoportlétszám 8 főből állt. A továbbképzés célja az volt, hogy a fenti mottó figyelembe vételével, az alábbi főbb kérdésekre a vezető tanárral illetve a csoportban résztvevő különböző iskolatípusokban tanító kollégákkal közösen választ találjunk.

 • Milyen a mai modern nyelvoktatás?
 • Hogyan válasszunk tankönyvet?
 • Hogyan színesítsük a nyelvórákat?
 • Hogyan alkalmazzuk az oktatási módszereket különböző korosztályoknál?

Beszámolómban hat különböző feladattípust szeretnék bemutatni, amivel mind felnőtt, mind gyermekoktatásban színesebbé, játékosabbá és nem utolsó sorban szórakoztatóvá tudjuk tenni az idegen nyelvoktatást. Ezek a pontokba szedett feladatok számomra hasznosnak bizonyultak és a jövőben mindenképpen szeretném beépíteni nyelvtanítási gyakorlatomba.

 1. Ismerkedés

Az ismerkedési játékoknak széles skálája van, általában minden tanárnak van egy-két bevált típusfeladata. Ennek a feladatnak a megvalósítása során különböző ismerkedési játékot játszottunk el, melyeket a csoport tagjai a saját tapasztalatai alapján kiegészítettek. Ezeknek a játékoknak alapvető célja a feszültségoldás illetve a kommunikáció megkönnyítése. A megvalósulás során labdadobás közben bemutatkoztunk, később ugyanígy másokat bemutattunk. Mindenki viccesnek találta a különböző „sorbanállós” feladatokat, mint pl.: nevek ABC szerint, születési hónap szerint, cipőméret szerint stb. Az adott csoport nyelvtudására (hallás utáni értés illetve önálló mondatalkotás) is kiváló felmérés lehet egy egyszerű  ”körbenülős-helycserélős„ játék, melynek során a tanár/diák  utasításai alapján a diákok végrehajtják  feladatot.Pl: helyet cserélnek akik tornacipőben vannak, akik szoknyát hordanak stb.

 1. Zene a nyelvoktatásban

A hallás utáni szövegértés mind felnőtteknél, mind a fiatalabb generációnál közkedvelt módja a zenehallgatás. Peter Fox népszerű német előadó, akinek „Haus am See” című dalának megismerésével tanári csoportunk kreatív oldalát mutatta be. Az interneten meghallgatott énekben elhangzott képeket kellett lerajzolni illetve a dal szövegét kisebb csoportokban rekonstruálni. Ez a feladat haladó csoportoknak különösen szórakoztató és hasznos lehet szókincsbővítés terén. 

 1. Nyelvtankönyvek összehasonlítása

Ez a feladat elsősorban nyelvtanároknak szólt. Véletlenszerűen kiválasztott párokban elemeztük, hogy 4 különböző tankönyv hogyan magyarázza el a „Passiv” részt a tanulóknak. Utána megbeszéltük és mindenki kiválasztotta a számára legjobban megfelelőt, melyik és miért pont az a tankönyv lenne számunkra a leginkább alkalmazható. Érdekességként elmondható, hogy ahány tanár, annyi módszer, igazából nincs egy olyan könyv, amit mindig mindenki szakmailag megfelelőnek tart.

 1. Ausztria rövid történelme; német és osztrák szókincs különbségei

A továbbképzés nemcsak metodikai, hanem kulturális továbbképzést is nyújtott. Mindannyian tanultunk Ausztria történelméről, mi magyarok nyilván többet is, hiszen mint szomszédos ország, történelmünk összeköt minket. Ezt a szövegfeldolgozási feladatot egyéni munkában végeztük, melynek célja az volt, hogy Ausztriáról tanult földrajzi, történelmi ismereteinket kibővítsük. Érdekes kiegészítője volt ennek a feladatnak, hogy német-osztrák szavak jelentés béli különbségeit hasonlítottunk össze, nyelvtanilag eltérő szerkezeteket gyűjtöttünk, illetve mindenki saját anyanyelvén hozott példákat német eredetű szavakra.

 1. Jóga a németórán

Számomra ez a jóga óra különösen érdekes volt, mert megvalósította azt a célkitűzést, hogy a nyelvóra ne csak német óra legyen, hanem a tantárgyak közötti átmenet létrejöjjön. Jelen esetben a zenepedagógia (ritmus) a nyelv – ezen belül nyelvtan -, a testnevelés találkozott. A feladat célja a  passzív és felszólító mód oktatása jóga gyakorlatokkal. Párokban különböző feladatsorokat megbeszéltünk, majd elmagyaráztunk a csoport többi tagjának passzív vagy felszólító módban. A gyakorlatokat nekik kell bemutatni a hallott utasítás alapján. A jó hangulatban telt óra után a  felmerülő kérdéseket, mint pl. Hogyan magyarázunk különböző korosztálynak? Hogyan viszünk be más tanórát (szakmát) is a németórára? kielemeztük, megbeszéltük.

 1. Városnézés – a mozgalmas óra,

Számomra először adatott meg, hogy ilyen típusú tanórán vegyek részt. A feladat a csapatépítés mellett a tájékozódás tantermen kívül. A városnézés az iskola kb. 500 méteres körzetében zajlott, a tanár  a csoportot három részre bontotta. Az iskola közelében lévő helyeket kellett felkeresni néhány megadott adat, fénykép alapján, melyen utcarészlet illetve köztéri szobor, parkrészlet volt látható. Az is előfordult, hogy segítséget kértünk az utca emberétől. Végül csoportképet kellett készítenünk.  Számomra ez volt a legkreatívabb feladat a két hét során, ami felnőtt oktatásban mindenképpen megvalósítható.

A fent kiemelt néhány példán kívül sok tanórán megvalósítható ötlettel lettünk gazdagabbak és megannyi közös élményben volt részünk.  Kihasználtuk Bécs számtalan kulturális lehetőségét. Tárlatvezetésen vettünk részt az operában, a MAK Design Laborban, az Albertinában. Az osztrák főváros gyönyörű belvárosa, történelmi emlékei, a Belvedere kastély kiállításai,  a Mozart zeneestek és számos, itt fel nem sorolt élmény, mind gazdagították német tudásunkat és jó kapcsolatokat tudtuk kialakítani egymással.

 1. őszén az Oxford Nyelviskola által szervezett továbbképzésen részt vett kollégáimmal együtt workshopot tartottunk, ahol ismertettem az általam látott módszereket, alkalmazásokat, a szakmai anyagokat átadtam tanulmányozásra.

És néhány kép 🙂 :